Særeje

Et særeje kan komme på tale, hvis du gerne vil begunstige dine børn arvemæssigt så godt, som det kan lade sig gøre.

Eller hvis du og din ægtefælles vil sikre hinanden gensidigt i tilfælde af dødsfald. Det kan gøres på flere måder, for et særeje kan formuleres forskelligt, og der findes forskellige typer af særejer.

Her får du et overblik over de forskellige typer, så du kan vurdere, om et særeje vil være aktuelt i din familie.

Særeje

Særeje kan sikre dine børn, at de arver så meget som muligt efter dig eller efter din skilsmisse. Der kan være mange forklaringer på, at du kan finde det attraktivt at oprette en form for særeje. Det kan kort fortalt sikre, at din formue og dine børns arv bliver i familien. Det giver både dig og dine børn en stor økonomisk tryghed i forbindelse med enten skilsmisse eller død.

Det er også muligt at oprette et særeje, der begunstiger den længstlevende ægtefælle, sådan at vedkommende for eksempel kan blive boende i det fælles hus. Særejer kan udformes på mange måder.

Hvilke typer særeje findes der?

Særeje kan i grove træk deles op i disse fire typer:

  • Fuldstændigt særeje
  • Fuldstændigt særeje med succession
  • Skilsmisse-særeje
  • Kombinations-særeje

Der gælder naturligvis forskellige regler for de forskellige typer af særeje. Fælles for dem alle er dog, at et særeje ikke kan deles imellem ægtefæller. Hverken mellem dig og din ægtefælle eller mellem dine børn og deres ægtefæller.

Særejet kommer først i spil i forbindelse med enten død eller skilsmisse. Det kan have en stor betydning for den efterladte ægtefælle, hvis der er oprettet en form for særeje.

Det fuldstændige særeje er den næstmest brugte form for særeje i Danmark. Det benyttes ofte i forbindelse med, at den ene part har en vis gæld eller en vis formue, som vedkommende ikke ønsker at dele med sin ægtefælle.

Et skilsmisse-særeje fungerer sådan, at særejet tages med ud af ægteskabet, hvis det ophører. Skulle den ene part dø, så bliver særejet automatisk en del af fællesejet.

Kombinations-særeje er den mest brugte form for særeje i Danmark. Den sikrer blandt andet, at den ægtefælle, der levet længst, kan sidde i uskiftet bo, og at vedkommende får 50 % af den afdødes formue. Børn arver så tilsammen den resterende halvdel.

Der kan være både fordele og ulemper ved at oprette et særeje. Derfor er det en rigtig god idé at sætte dig grundigt ind i reglerne og at kontakte en jurist. Du kan gøre begge dele her på dokument24. Så er du på den sikre side i forhold til, at det bliver, som du har tænkt, det skal være.

Hvornår kan særeje være en god idé?

At oprette et særeje kan være en glimrende idé, hvis du gerne vil have, at arvereglerne skal være anderledes end dem, der findes i de alment gældende regler om fælleseje. De træder i kraft fra det øjeblik, du bliver gift. Herefter er alt, som I hver især ejer fælleseje.

Det kan kun laves om på, hvis der oprettes en form for særeje. Der kan være mange gode grunde til at gøre det. Hvis en af parterne for eksempel har en meget stor gæld, så kan I måske enes om, at det er mest fair, hvis den, der har stiftet gælden, selv afvikler den. Sådan en gæld er måske ikke så spændende at arve eller dele.

En anden grund til at oprette særeje kan være det modsatte. Hvis en af parterne har en stor formue, så kan der evt. laves særeje på den. Det kan være, at den, der har formuen, ikke ønsker at overgive den til en eks-ægtefælle eller en efterladt ægtefælle. Måske foretrækker vedkommende, at formuen skal arves af særbørn. Altså børn, som der stammer fra et tidligere forhold.

Det kan også være, at du ikke ønsker, at din formue skal arves af din ægtefælles særbørn. Din formue kan også sikres imod, at den indgår i dine børns fælleseje med deres respektive ægtefæller. Ved en evt. skilsmisse eller dødsfald vil din formue i så fald skulle deles med dine børns eks-ægtefæller eller deres eventuelle særbørn.

I moderne familier kan det godt være lidt af et puslespil at få rede på arveretten. Det vil en jurist kunne hjælpe dig med, sådan at du sikrer din formue ud i alle led.

Her gælder det i det hele taget om at holde tungen lige i munden og gennemtænke alle eventualiteter. Du kan med fordel læse bestemmelserne igennem og kontakte en jurist her på Dokument24. Er det aktuelt for dig at oprette et særeje, så bør du ubetinget have en jurist med ind over, sådan at du får sikret dem, som du synes, skal sikres bedst. Hvis du ønsker, at din personlige formue skal blive på familiens hænder, så kan du gøre det uden problemer. Det gøres ved at udfylde de rette formularer og formulere helt specifikt, hvordan du ønsker, at det bliver gjort.

Copyright 2024 - Pilanto Aps